statystyka

Polskie strony WWW


terapia indywidualna, terapia par, konsultacje i rozmowy terapeutyczne z rodzicami, zaburzenia pourazowe, stres pourazowy, ptsd, asd, spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, indywidualne spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży uzdolnionej, reedukacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu, koncentracji), konsultacje dla rodzin w sytuacjach kryzysowych, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka, pomoc w zapobieganiu i przezwyciężaniu trudności wychowawczych, pomoc w wyborze szkoły i zawodu, określenie preferencji zawodowych i zdolności, mediacje rodzinne, spotkania z uczniami mającymi trudności w nauce oraz zachowaniu, praca nad motywacją do działania, przygotowanie narzeczonych do małżeństwa, przygotowanie do podjęcia decyzji co do posiadania dziecka, diagnostyka, coaching, coaching kariery, life coaching, otwock, gabinet psychologiczny, terapia, psychoterapia, badanie osobowości, IQ, badanie uzdolnień, stres, gabinet psychologiczny w otwocku