Diagnoza psychologiczna

Badanie psychologiczne / psychodiagnostyka to jedno lub kilka spotkań z psychologiem, mających na celu określenie funkcjonowania poznawczego (pamięci, koncentracji uwagi, myślenia, języka), ilorazu inteligencji lub typu osobowości.
Sesje indywidualne, z których każda trwa maksymalnie do 120 minut.
Celem terapii dla par jest pomoc w przezwyciężeniu kryzysu i uzdrowieniu relacji
To proces opierający się na serii rozmów, które pomagają klientowi osiągnąć nadzwyczajne rezultaty w życiu osobistym.
Dzięki podjęciu świadomych, ukierunkowanych działań, można znacznie zwiększyć zadowolenie z własnego rozwoju zawodowego i satysfakcji z pracy.
Szkolenia i warsztaty na zlecenie firm
Badania psychologiczne mają na celu określenie funkcjonowania poznawczego (pamięci, koncentracji uwagi, myślenia, języka, funkcji wzrokowych) lub typu osobowości.
Diagnoza psychologiczna
Diagnoza psychologiczna

Badanie funkcji poznawczych obejmuje dwa spotkania. Na pierwszym spotkaniu osoba badana wypełnia testy psychologiczne po których następuje opracowanie wyników badania. Na drugim spotkaniu wyniki testów są omawiane z osobą badaną.

Badanie osobowości obejmuje minimum 3 spotkania. Pierwsze obejmuje wywiad kliniczny, na którym zbierane są informacje o osobie badanej. Następnie na drugim spotkaniu osoba wypełnia testy po których następuje opracowanie wyników i na trzecim spotkaniu wyniki są omawiane z osobą badaną.

Możliwe są też inne diagnozy przeprowadzane np. na potrzeby selekcji kadr.
Możliwe do przeprowadzenia są też diagnozy:
- kompetencji społecznych,
- testy wspomagające decyzję co do wyboru szkoły średniej lub wyższej (bardzo przydatne przede wszystkim dla maturzystów),
- inteligencji emocjonalnej,
- samooceny,
- temperamentu,
- relacji w rodzinie,
- poziomu lęku,
- poziomu stresu,
- stylu reakcji na konflikt,
- motywacji do osiągnięć
- badania dzieci pod kątem gotowości szkolnej,
- możliwej przemocy w rodzinie,
- inteligencji,
- zainteresowań,
- wypalenia zawodowego
- impulsywności
- testy predysponujące dla księgowych
- poziom uwagi

Na życzenie wydawana jest opinia (dodatkowo płatna).
Cennik
Podane ceny są za 1 spotkanie.


Terapia indywidualna - 200 zł

Terapia par/małżeństw - 250 zł

Terapia rodzin - 250 zł

Diagnoza psychologiczna każde spotkanie - 200 zł

Life Coaching - 400 zł

Coaching kariery - 200 zł

Doradztwo zawodowe - 400 zł (minimum 2 spotkania po 200 zł)

Prowadzenie szkolenia lub warsztatu - do ustalenia

Zaświadczenie o uczestnictwie w terapii - 100 zł

Opinia psychologiczna - 200 zł
O mnie
W 2002 roku ukończyłem Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej tytułem Magistra Psychologii.
W 2004 ukończyłem Podyplomowe Studium "Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie" w Szkole Głównej Handlowej.

Od 2001 odbywałem szkolenia specjalizacyjne z zakresu wykorzystania psychologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi, szkoleniach, treningu interpersonalnym, negocjacjach i mediacjach. Dodatkowo odbyłem kilkanaście szkoleń z zakresu psychologii poznawczej, psychologii stresu, psychologii motywacji, psychologii biznesu, zarządzania projektami.

Udzielam pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży a także dla dorosłych.

Prywatnie interesuję się elektroniką oraz sztuką dobywania miecza (Iaido). Jestem też członkiem Mensy.
Kontakt
Dojeżdżam do klienta na terenie całego powiatu otwockiego

Dane kontaktowe

Telefon
798 613 024

Nr konta: 64 1020 1097 0000 7802 0127 5064


Email
psycholog@pggp.pl


Wizyty możliwe są codziennie w godzinach 17.00-22.00 po uprzednim umówieniu.

Każda wizyta umawiana jest telefonicznie lub poprzez email.
Wyślij zapytanie bezpośrednio z urządzenia mobilnego skanując QRkod poniżej
Copyright © 2021 Paweł Gębicki