Szkolenie z wypalenia zawodowego dla pracowników branży medycznej

 

 

Zakres szkolenia:

OFERTA SZKOLENIOWA - Program budowania odporności psychofizycznej, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zapobiegający eskalacji stresu w miejscu pracy w branży medycznej.

 

INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLENIU:

Szkolenie "Program budowania odporności psychofizycznej, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i zapobiegania eskalacji stresu w miejscu pracy dla branży medycznej" to kompleksowy program skierowany do pracowników branży medycznej, którzy chcą rozwijać odporność psychofizyczną, przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i skutecznie zarządzać stresem w miejscu pracy. Program obejmuje interaktywne zajęcia, praktyczne ćwiczenia oraz indywidualne sesje diagnozy stresu zawodowego.

 

Cele szkolenia:

 • Budowanie odporności psychofizycznej pracowników branży medycznej.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu wśród personelu medycznego.
 • Doskonalenie umiejętności zarządzania stresem w sytuacjach kryzysowych.
 • Kształtowanie zdolności do skutecznego radzenia sobie z trudnymi emocjami.
 • Opanowanie praktycznych narzędzi prewencji eskalacji stresu w miejscu pracy.

 

Korzyści ze szkolenia:

 • Zwiększenie odporności psychofizycznej pracowników branży medycznej.
 • Redukcja objawów wypalenia zawodowego.
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.
 • Poprawa komunikacji interpersonalnej w sytuacjach stresowych.
 • Skuteczne strategie prewencji eskalacji stresu w miejscu pracy.

 

Jak udział w szkoleniu przełoży się na efektywność codziennej pracy?

 • Trening skutecznych technik relaksacyjnych i odprężających.
 • Nauka strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy medycznej.
 • Doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się w sytuacjach stresowych.
 • Praktyczne narzędzia zarządzania stresem i emocjami w codziennej pracy medycznej.
 • Indywidualne sesje diagnozy i planowania działań prewencyjnych.

 

Adresaci szkolenia:

 • Lekarze, pielęgniarki, personel medyczny.
 • Pracownicy działów obsługi pacjenta w placówkach medycznych.
 • Specjaliści pracujący w strefach kryzysowych (np. pogotowie ratunkowe).
 • Każdy pracownik branży medycznej, który chce rozwijać odporność psychofizyczną.

 

Metody szkoleniowe:

 • Interaktywne wykłady i ćwiczenia praktyczne prowadzone przez trenerów
 • Studium przypadków i symulacje sytuacji z życia zawodowego w branży medycznej
 • Indywidualne i grupowe refleksje oraz feedback
 • Diagnoza psychologiczna i omówienie wyników
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Dyskusje i wymiana doświadczeń
 • Indywidualne konsultacje z trenerami
 • Analiza przypadków

 

PROWADZĄCY:

• Paweł Gębicki (psycholog, trener umiejętności miękkich, diagnosta). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu komunikacji, negocjacji, zarządzania zespołem, rozwiązywania problemów, zarządzania stresem i czasem. Specjalizuje się w diagnozie i rozwoju kompetencji przywódczych.

Weronika Ławniczak (terapeuta medycyny zintegrowanej, dietetyk, mentor i szkoleniowiec, trener kompetencji miękkich i budowania rezyliencji). Zajmuje się wspieraniem ludzi w osiąganiu harmonii i równowagi w życiu osobistym i zawodowym. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia, odżywiania, relaksacji, medytacji, mindfulness, asertywności, inteligencji emocjonalnej, zarządzania emocjami.

 

Zakres szkolenia:

Moduł 1: Co to jest wypalenie zawodowe?

 • Definicja i charakterystyka wypalenia zawodowego.
 • Różnice między wypaleniem zawodowym, zmęczeniem a stresem.

 

Moduł 2: Diagnoza i rozpoznawanie wypalenia

 • Objawy fizyczne, emocjonalne i behawioralne wypalenia zawodowego.
 • Badanie poziomu wypalenia zawodowego i czynników wpływających.

 

Moduł 3: Psychologiczne aspekty wypalenia

 • Wpływ stresu i wypalenia na zdrowie psychiczne.
 • Rola czynników psychospołecznych w rozwoju wypalenia.

 

Moduł 4: Budowanie odporności psychofizycznej

 • Techniki relaksacyjne i mindfulness.
 • Ćwiczenia poprawiające kondycję fizyczną.

 

Moduł 5: Przebieg diagnozy psychologicznej

 • Indywidualne sesje i omówienie diagnozy z psychologiem.

 

Moduł 6: Skuteczna komunikacja i współpraca

 • Techniki skutecznej komunikacji w zespole.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy i wsparcia koleżeńskiego.

 

Moduł 7: Samoopieka i wsparcie społeczne

 • Znaczenie dbania o własne zdrowie psychiczne i fizyczne.
 • Budowanie wsparcia społecznego w środowisku pracy.

 

Moduł 8: Studium przypadku i warsztaty

 • Analiza przypadków związanych z wypaleniem zawodowym.
 • Warsztaty praktyczne dotyczące radzenia sobie ze stresem.

 

Moduł 9: Plan działań indywidualnych i podsumowanie

 • Tworzenie indywidualnego planu radzenia sobie z wypaleniem.
 • Otwarta dyskusja, pytania i podsumowanie.

 

Dodatkowe informacje:

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają narzędzia do skutecznego radzenia sobie z wypaleniem zawodowym w sektorze medycznym, co przyczyni się do poprawy atmosfery i efektywności pracy w zespole.

 

Podsumowanie:

Szkolenie "program budowania odporności psychofizycznej, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i zapobiegania eskalacji stresu w miejscu pracy dla branży medycznej" umożliwia pracownikom branży medycznej rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i skutecznego zarządzania emocjami w miejscu pracy. Udział w szkoleniu to inwestycja w dobrostan pracowników i efektywność pracy całego zespołu.

 

Czas szkolenia: 15h

Szkolenie prowadzone przez 2 trenerów

Szkolenie dla grup od 10-12 osób w formie stacjonarnej

Dla grupy powyżej 12 osób – cena ustalana indywidualnie

 

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 

 • Materiały szkoleniowe.
 • Przerwy kawowe.
 • Indywidualne sesje diagnozy psychologicznej.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

CENA SZKOLENIA NIE OBEJMUJE:

 

 • Zakwaterowania w hotelu (możemy zorganizować szkolenie w wybranym miejscu i zająć się całą organizacją)
 • Kosztu dojazdu do miejsca szkolenia
 • Koszty cateringu na miejscu

 

Trenerzy

21 lat doświadczenia w przeprowadzaniu szkoleń

Ponad 1000 przeszkolonych osób

Doświadczenie w różnorodnych grupach docelowych

Ponad 2500 diagnoz psychologicznych

 

Dostarczamy profesjonalne rozwiązania szkoleniowe, które tworzone są w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas dziesiątek przeprowadzonych projektów doradczych i szkoleniowych. Trenerzy to eksperci i jednocześnie praktycy posiadający zarówno doświadczenie biznesowe jak i umiejętności trenerskie.

 

Cena pakietu

1200 zł za osobę

Zadzwoń i zamów szkolenie z wypalenia zawodowego dla pracowników branży medycznej tel. 798 613 024

 

Trenerzy
Paweł Gębicki
Psycholog, trener umiejętności miękkich, diagnosta.

Weronika Ławniczak

Terapeuta medycyny zintegrowanej, dietetyk, mentor i szkoleniowiec, trener kompetencji miękkich i budowania rezyliencji.

O mnie
W 2002 roku ukończyłem Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie tytułem Magistra Psychologii.
W 2004 ukończyłem Podyplomowe Studium "Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie" w Szkole Głównej Handlowej.

Posiadam doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzę własny gabinet psychologiczny a doświadczenie zdobywałem pracując w ośrodkach wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, rehabilitacji uzależnień i podwójnej diagnozy, samopomocy środowiskowej, domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach oświatowych, instytucjach samorządowych i organizacji pozarządowych a także w korporacjach zajmując się HR, rekrutacją, zarządzaniem projektami dla branży IT, NGO a także społecznymi pod patronatem Prezydenta RP.

Odbyłem kilkadziesiąt szkoleń z zakresu psychologii i biznesu. Wdrażam własne programy szkoleniowe na zlecenie (m. in. budowanie zespołu, konflikty, asertywność, negocjacje, zarządzanie czasem, kreatywność, kompetencje interpersonalne, problematyka wypalenia zawodowego, itp.). Jestem mediatorem w sprawach karnych oraz rodzinnych. Zajmuję się również doradztwem zawodowym dla absolwentów szkół w tym także szeroko pojętą diagnozą psychologiczną. Posiadam wieloletnią praktykę pracy z osobami ze służb mundurowych (Straży Pożarnej, Policji zajmując się problemem stresu w pracy, po stracie, wypalenia zawodowego, adaptacji do zmiany itp.).

Specjalizuję się także w pracy z nabywania motywacji do zmiany, radzenia sobie z nawykami oraz pomocy osobom w sytuacji konfliktu okołorozwodowego współpracując z kancelariami prawnymi. Obecnie prowadzę dwa projekty startupowe z branży HRTech i E-commerce.
Prywatnie interesuję się elektroniką oraz sztuką dobywania miecza (Iaido). Jestem też członkiem Mensy.
Współpracuję z:
Publikacje
Publikacja mojego autorstwa jest częścią książki "Dla dobra dziecka", która będzie wydana w 2023 i dotyczy wizji dziecka jaką mają współcześni rodzice oraz koncepcji jego wychowania, także filozofii wychowania i kształcenia, jaką każdy z nas – dorosłych – „ma” w swojej głowie, a niektórzy także w sercu. Zapraszam do czytania.

Kontakt
Dojeżdżam do klienta na terenie całego powiatu otwockiego oraz Warszawy. Dla klientów z powiatu mińskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, legionowskiego i wołomińskiego do ceny spotkań będzie doliczona dopłata za dojazd (od 50zł do 100zł w zależności od odległości).
Dla klientów spoza granicy Polski możliwe sesje online.

Dane kontaktowe

Telefon
798 613 024

Nr konta: 64 1020 1097 0000 7802 0127 5064


Email
psycholog@pggp.pl


Wizyty możliwe są codziennie w godzinach 10.00-22.00 po uprzednim umówieniu. Ostatnie możliwe spotkanie o godzinie 20.00.

Każda wizyta umawiana jest telefonicznie lub poprzez email.
Wyślij zapytanie bezpośrednio z urządzenia mobilnego skanując QRkod poniżej
Copyright © 2023 Paweł Gębicki