OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO
przez  Gabinet Psychologiczny Paweł Gębicki

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że „Gabinet Psychologiczny Paweł Gębicki z siedzibą w Józefowie przy ul. 3 Maja 93b, (zwany dalej Gabinet Psychologiczny) przetwarza informacje tworząc bazę danych pacjentów. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest „Gabinet Psychologiczny Paweł Gębicki z siedzibą w Józefowie przy ul. 3 Maja 93b,  NIP: 5321172411, REGON:141915730 .Z Administratorem można się kontaktować pisemnie (list polecony), za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 3 Maja 93b, 05-420, Józefów
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pawła Gębickiego – z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 3 Maja 93b, 05-420, Józefów
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet Psychologiczny polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, szkoleń i terapii psychologicznej a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej lub/i zaświadczenia.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej lub/i zaświadczenia.
Dane osobowe są przechowywane do momentu złożenia przez Panią/Pana żądania ich usunięcia lub rezygnacji z usług Gabinetu Psychologicznego Paweł Gębicki
Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa.
Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem

a. W sytuacji wystawiania rachunku za usługę dane osobowe (imię, nazwisko, adres, rodzaj usługi) zostają przekazane osobie odpowiedzialnej za wystawienie rachunku. Pozostałe dane nie zostają przekazane.
b. W sytuacji korzystania z usługi konsultacji psychologicznej przez komunikator internetowy Meet – Gabinet Psychologiczny Paweł Gębicki zobowiązuje się do wykonania usługi  z poszanowaniem prywatności rozmowy przez Meet, lecz  nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przez Gabinet Psychologiczny przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Gabinetu Psychologicznego i jego pacjentów/klientów, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 
a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą listu poleconego poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul. 3 Maja 93b, 05-420, Józefów

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanej na klucz szafie. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w zahasłowanym folderze.

Kontakt
Dojeżdżam do klienta na terenie całego powiatu otwockiego oraz Warszawy. Dla klientów z powiatu mińskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, legionowskiego i wołomińskiego do ceny spotkań będzie doliczona dopłata za dojazd (od 50zł do 100zł w zależności od odległości).
Dla klientów spoza granicy Polski możliwe sesje online.

Dane kontaktowe

Telefon
798 613 024

Nr konta: 64 1020 1097 0000 7802 0127 5064


Email
psycholog@pggp.pl


Wizyty możliwe są codziennie w godzinach 10.00-22.00 po uprzednim umówieniu. Ostatnie możliwe spotkanie o godzinie 20.00.

Każda wizyta umawiana jest telefonicznie lub poprzez email.

Wyślij zapytanie bezpośrednio z urządzenia mobilnego skanując QRkod poniżej
Copyright © 2023 Paweł Gębicki