Diagnoza psychologiczna

Badanie psychologiczne / psychodiagnostyka to jedno lub kilka spotkań z psychologiem, mających na celu określenie funkcjonowania poznawczego (pamięci, koncentracji uwagi, myślenia, języka), ilorazu inteligencji lub typu osobowości.
Sesje indywidualne, z których każda trwa maksymalnie do 120 minut.
Celem terapii dla par jest pomoc w przezwyciężeniu kryzysu i uzdrowieniu relacji
To proces opierający się na serii rozmów, które pomagają klientowi osiągnąć nadzwyczajne rezultaty w życiu osobistym.
Dzięki podjęciu świadomych, ukierunkowanych działań, można znacznie zwiększyć zadowolenie z własnego rozwoju zawodowego i satysfakcji z pracy.
Szkolenia i warsztaty na zlecenie firm
Badania psychologiczne mają na celu określenie funkcjonowania poznawczego (pamięci, koncentracji uwagi, myślenia, języka, funkcji wzrokowych) lub typu osobowości.
Diagnoza psychologiczna
Diagnoza psychologiczna: Odkryj źródła Twojego wewnętrznego wzrostu


Moja praktyka psychologiczna oferuje profesjonalną diagnozę psychologiczną, która umożliwia odkrywanie, zrozumienie i rozwijanie różnych aspektów Twojej osobowości, umiejętności i emocji. Poniżej znajdziesz informacje o mojej ofercie:

Diagnoza psychologiczna obejmuje:

Kompleksową analizę:
Badam różne obszary Twojego życia i psychiki, aby stworzyć spójny obraz Twojej osobowości, zdolności i potrzeb.

Rozpoznanie obszarów wzmacniania:
Identyfikuję obszary, które wymagają uwagi i pracy, aby osiągnąć pełny potencjał.

Indywidualny plan rozwoju:
Na podstawie wyników diagnozy wspólnie tworzymy plan, który pomoże Ci rozwijać Twoje mocne strony i radzić sobie z wyzwaniami.

Metody diagnostyczne:
Testy psychologiczne:
Wykorzystuję różnorodne narzędzia diagnostyczne, które pomagają w zrozumieniu Twojej osobowości, umiejętności i emocji.
Rozmowy indywidualne:
Daję Ci przestrzeń do wyrażenia swoich myśli i uczuć, co pozwala mi lepiej Cię poznać.

Dlaczego warto wybrać mnie?
Oferuję wsparcie, zrozumienie i profesjonalną analizę, której celem jest rozwijanie Twojego potencjału i osiąganie pełni życia. Diagnoza psychologiczna to droga do odkrywania swoich źródeł wewnętrznego wzrostu.

Zapraszam do skorzystania z moich usług i podjęcia kroku w kierunku lepszego poznania samego siebie oraz osiągania satysfakcji i równowagi emocjonalnej.

Możliwe do przeprowadzenia diagnozy:
- kompetencji społecznych,
- testy wspomagające decyzję co do wyboru szkoły średniej lub wyższej (bardzo przydatne przede wszystkim dla maturzystów),
- inteligencji emocjonalnej,
- samooceny,
- temperamentu,
- relacji w rodzinie,
- na potrzeby selekcji kadr
- poziomu lęku,
- poziomu stresu,
- stylu reakcji na konflikt,
- motywacji do osiągnięć
- możliwej przemocy w rodzinie,
- inteligencji,
- zainteresowań,
- wypalenia zawodowego
- impulsywności
- testy predysponujące dla księgowych
- poziom uwagi

Na życzenie wydawana jest opinia (dodatkowo płatna).

Oferta diagnoz psychologicznych
Diagnoza osobowości
Pozwala stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby badanej, poznać jej mocne i słabe strony, stałe wzorce zachowania, zrozumieć przyczyny trudności w funkcjonowaniu człowieka. Przydatna w życiowych wyborach (np. kierunek studiów lub praca zawodowa), określa funkcjonowanie osoby w kontaktach społecznych, w sferze uczuciowej, poznawczej i motywacyjnej.
Diagnoza funkcji poznawczych
Pozwala określić rodzaj i głębokość deficytów koncentracji, pamięci i innych procesów poznawczych. Badany jest poziom uwagi, koncentracji i inteligencji. Stosowana głównie przy selekcji, rekrutacji, w doradztwie zawodowym a także w poradnictwie szkolnym. Może pozwalać na trafne prognozowanie osiągnięć szkolnych wraz z diagnozą kompetencji i zainteresowań ucznia.
Diagnoza relacji rodzinnej
Pozwala ocenić profil kompetencji rodzicielskich, predyspozycji rodzicielskich każdego z rodziców oraz diagnozę więzi rodzinnych. Badane są relacje pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Mogą być też badane same dzieci (od 4 roku życia). Informacja zwrotna z wyników testów pomaga rodzicom wypracować najlepszą możliwą strategię wychowawczą szczególnie w sprawach okołorozwodowych.
Diagnoza kompetencji i zainteresowań
Badanie kompetencji zawodowych pomaga określić, w jakim zawodzie posiadane kompetencje będą najbardziej przydatne, ułatwi podjęcie decyzji dotyczącej rozwoju kariery zawodowej w określonym kierunku (np. gdy szukasz możliwości awansu w ramach obecnie wykonywanej pracy lub gdy chcesz zmienić pracę), pomoże dokonać wyboru szkoły średniej lub wyższej. Dodatkowo pomoże określić Twoje mocne strony i obszary wymagające rozwoju oraz przeanalizować dostępne możliwości wykorzystania posiadanych przez Ciebie kompetencji miękkich.
Diagnoza wypalenia zawodowego
Czy odczuwasz zmęczenie, cynizm wobec pracy oraz spadek motywacji? To mogą być oznaki wypalenia zawodowego, stanu emocjonalnego, który może wpływać na Twoje zdrowie psychiczne i jakość życia. Moja praktyka psychologiczna oferuje specjalistyczną diagnozę i wsparcie w zakresie wypalenia zawodowego. Oprócz profesjonalnej diagnozy oferowane jest wsparcie i terapia a także odpowiednie narzędzia do pracy nad problemem wypalenia zawodowego.
Diagnoza całościowa
Możliwe do przeprowadzenia diagnozy (można również wybrać te, które Państwa interesują).
- kompetencji społecznych,
- osobowości
- inteligencji emocjonalnej,
- samooceny,
- temperamentu,
- poziomu lęku,
- poziomu stresu,
- stylu reakcji na konflikt,
- motywacji do osiągnięć
- preferencji i zainteresowań,
- wypalenia zawodowego
- impulsywności
- testy predysponujące dla księgowych
- poziom uwagi

Każdy test jest przeprowadzany z pełnym profesjonalizmem i poufnością. Dostarczam szczegółowe wyniki oraz interpretację, która pomoże Ci lepiej poznać siebie i podjąć odpowiednie działania. Skontaktuj się ze mną, aby umówić się na konsultację i dowiedzieć się, które testy będą najlepiej odpowiadały Twoim potrzebom.
Cennik
Podane ceny są za 1 spotkanie.


Terapia indywidualna - 300 zł

Terapia par/małżeństw - 350 zł

Terapia rodzin - 350 zł

Diagnoza psychologiczna każde spotkanie - 350 zł

Life Coaching - 500 zł

Coaching kariery - 350 zł

Doradztwo zawodowe - 700 zł (minimum 2 spotkania po 350 zł)

Prowadzenie szkolenia lub warsztatu - do ustalenia

Zaświadczenie o uczestnictwie w terapii - 100 zł

Opinia psychologiczna - 200 zł
O mnie
W 2002 roku ukończyłem Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie tytułem Magistra Psychologii.
W 2004 ukończyłem Podyplomowe Studium "Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie" w Szkole Głównej Handlowej.

Posiadam doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzę własny gabinet psychologiczny a doświadczenie zdobywałem pracując w ośrodkach wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, rehabilitacji uzależnień i podwójnej diagnozy, samopomocy środowiskowej, domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach oświatowych, instytucjach samorządowych i organizacji pozarządowych a także w korporacjach zajmując się HR, rekrutacją, zarządzaniem projektami dla branży IT, NGO a także społecznymi pod patronatem Prezydenta RP.

Odbyłem kilkadziesiąt szkoleń z zakresu psychologii i biznesu. Wdrażam własne programy szkoleniowe na zlecenie (m. in. budowanie zespołu, konflikty, asertywność, negocjacje, zarządzanie czasem, kreatywność, kompetencje interpersonalne, problematyka wypalenia zawodowego, itp.). Jestem mediatorem w sprawach karnych oraz rodzinnych. Zajmuję się również doradztwem zawodowym dla absolwentów szkół w tym także szeroko pojętą diagnozą psychologiczną. Posiadam wieloletnią praktykę pracy z osobami ze służb mundurowych (Straży Pożarnej, Policji zajmując się problemem stresu w pracy, po stracie, wypalenia zawodowego, adaptacji do zmiany itp.).

Specjalizuję się także w pracy z nabywania motywacji do zmiany, radzenia sobie z nawykami oraz pomocy osobom w sytuacji konfliktu okołorozwodowego współpracując z kancelariami prawnymi. Obecnie prowadzę dwa projekty startupowe z branży HRTech i E-commerce.
Prywatnie interesuję się elektroniką oraz sztuką dobywania miecza (Iaido). Jestem też członkiem Mensy.
Współpracuję z:
Publikacje
Publikacja mojego autorstwa jest częścią książki "Dla dobra dziecka", która będzie wydana w 2023 i dotyczy wizji dziecka jaką mają współcześni rodzice oraz koncepcji jego wychowania, także filozofii wychowania i kształcenia, jaką każdy z nas – dorosłych – „ma” w swojej głowie, a niektórzy także w sercu. Zapraszam do czytania.

Kontakt
Dojeżdżam do klienta na terenie całego powiatu otwockiego oraz Warszawy. Dla klientów z powiatu mińskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, legionowskiego i wołomińskiego do ceny spotkań będzie doliczona dopłata za dojazd (od 50zł do 100zł w zależności od odległości).
Dla klientów spoza granicy Polski możliwe sesje online.

Dane kontaktowe

Telefon
798 613 024

Nr konta: 64 1020 1097 0000 7802 0127 5064


Email
psycholog@pggp.pl


Wizyty możliwe są codziennie w godzinach 10.00-22.00 po uprzednim umówieniu. Ostatnie możliwe spotkanie o godzinie 20.00.

Każda wizyta umawiana jest telefonicznie lub poprzez email.
Wyślij zapytanie bezpośrednio z urządzenia mobilnego skanując QRkod poniżej
Copyright © 2023 Paweł Gębicki