Witam na mojej stronie.
Psycholog Paweł Gębicki.


"Ludzie często potykają się o prawdę, lecz zaraz wstają i idą dalej, jakby nic się nie stało."

Winston Churchill
Sesje indywidualne, z których każda trwa maksymalnie do 120 minut.
Celem terapii dla par jest pomoc w przezwyciężeniu kryzysu i uzdrowieniu relacji
To proces opierający się na serii rozmów, które pomagają klientowi osiągnąć nadzwyczajne rezultaty w życiu osobistym.
Dzięki podjęciu świadomych, ukierunkowanych działań, można znacznie zwiększyć zadowolenie z własnego rozwoju zawodowego i satysfakcji z pracy.
Szkolenia i warsztaty na zlecenie firm
Badania psychologiczne mają na celu określenie funkcjonowania poznawczego (pamięci, koncentracji uwagi, myślenia, języka, funkcji wzrokowych) lub typu osobowości.
Zasady pracy psychologa
Jak pracuję ?

Moja praca polega na przyjrzeniu się emocjom, relacjom z innymi, ważnym wydarzeniom które miały miejsce i zastanowić się co można zrobić lepiej w przyszłości aby w momencie "potknięcia się" o prawdę by być jej świadomym. Rozwiązanie problemu jest wypracowywane wspólnie. Moja rola ogranicza się do wskazywania optymalnej drogi wyjścia z problemu. Klient sam dokonuje wyboru czy chce taką właśnie drogą podążać.

Każdą terapię poprzedzają konsultacje w celu ustalenia zakresu wspólnej pracy. Ustalamy wtedy normy i zawiązujemy kontrakt na dalsze spotkania.

Zgodnie z etyką zawodu psychologa naczelną zasadą jest dyskrecja. Wszystko co zostało wypracowane jest tajemnicą zawodową. Wszelkie dane wymagające użycia komputera (testy psychologiczne) są zabezpieczone biometrycznie, kodowane i przechowywane w bezpiecznym miejscu bez możliwości ingerencji osób niepowołanych.

Wizyty możliwe są codziennie w godzinach 10.00-22.00 a w soboty i niedziele od 10.00-22.00 po uprzednim umówieniu. Pozostałe godziny do uzgodnienia.

Prowadzę również staże dla studentów psychologii oraz dla absolwentów. Po ukończeniu stażu wydawany jest certyfikat ukończenia.

Możliwe są również sesje online (np. poprzez Meet).
Jestem dostępny na Messenger pod tym linkiem
Zakres pracy

Terapie rodzinne, par, praca z dziećmi

- konflikt małżeński lub rodzinny

- kłopoty w relacji z dzieckiem i problemy wychowawcze

- przemoc fizyczna, psychiczna oraz ekonomiczna (ofiary oraz sprawcy)

- praca z dziećmi (m. in z FAS, ADHD, trudności wychowawcze)

- pragnienie pogłębienia więzi ze współmałżonkiem

- chęcią lepszego przygotowania się do roli rodzica

- przygotowanie narzeczonych do małżeństwa

- choroba somatyczna członka rodziny

- przygotowanie do podjęcia decyzji co do posiadania dziecka

- rozwój talentu dziecka

- mediacje rodzinne (w tym przygotowanie ugody pomiędzy rodzicami w sprawach rodzicielskich)


Terapie indywidualne

- nawyki

- problemy emocjonalne

- praca nad motywacją do działania

- uzależnienie (alkohol, hazard, internet etc.)

- przeżywane lęki i obawy dotyczące różnych sfer życia

- lęk społeczny

- depresja

- zaniżona samoocena, nieśmiałość

- niezakończona żałoba

- ostra reakcja na stres, PTSD

- dolegliwości psychosomatyczne (ból nie wywołany czynnikami biologicznymi)

- wieloletnia praktyka pracy z osobami ze służb mundurowych (Straż Pożarna, Policja) – terapie indywidualne dla osób ze stresem i wypaleniem zawodowym


Diagnoza psychologiczna

- pomoc w wyborze szkoły i zawodu (szczególnie dla uczniów klas 8 w celu określenia wyboru szkoły średniej i uczniów klas maturalnych w celu określenia ewentualnej dalszej nauki np. wyboru studiów)

- określenie preferencji zawodowych i zdolności

- badania testami psychologicznymi (np. dla kandydatów ubiegających się o pracę)

- psychodiagnostyka osobowości, możliwości poznawczych i innych na zlecenie

- doradztwo zawodowe

Możliwe obszary do diagnozy:

- stres, napięcia emocjonalne, obniżony poziom koncentracji

- samoocena

- asertywność

- utrata poczucia kontroli

- inteligencja emocjonalna

- kompetencje społeczne

- relacje rodzinne

- duży lęk

- konfliktowość

- motywacja do osiągnięć

- wypalenie zawodowe

- stany depresyjne

- nadmierna impulsywność

- poziom uwagi i spostrzegawczości

- temperament

- bezpieczeństwo

- inne związane z osobowością

- testy psychologiczne dla sportowców

- indywidualne problemy pracowników

Coaching, szkolenia, HR

- coaching (life, kariery)

- szkolenie w umiejętnościach miękkich (m. in. asertywność, wystąpienia publiczne, negocjacje, twórcze myślenie, trening antystresowy, trening motywacyjny, AAC, wypalenie zawodowe)

- doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu własnych programów szkoleniowych na zlecenie (budowanie zespołu, konflikty, asertywność, negocjacje, zarządzanie czasem, kreatywność, kompetencje interpersonalne)

- doświadczenie w pracy nad motywacją do działania w tym utworzenie własnego programu szkoleniowego z elementami survivalu

- rekrutacja i selekcja kadr oraz adaptacja nowych kadr do wymogów zgodnych z zakresem obowiązków.

- doświadczenie w przygotowaniu osób bezrobotnych do rynku pracy


Psychologia kliniczna

- wieloletnia praktyka z osobami niepełnosprawnymi z obniżoną: sprawnością ruchową, sprawnością komunikowania się w tym z autyzmem, oligofazją, bradylalią, sprawnością intelektualną F70-F79, sprawnością zmysłową m.in. osoby niewidome, niedowidzące, głuche, niedosłyszące a także z zaburzeniami depresyjnymi, chorobami nowotworowymi na różnym etapie kancerogenezy, chorobą Parkinsona, epilepsją, porfirią, zaburzeniami o podłożu psychicznym – psychozą, nerwicami, zaburzeniami osobowości, lękami, ADHD, schizofrenią, alkoholizmem oraz zaburzeniami adaptacyjnymi.

Cennik
Podane ceny są za 1 spotkanie (spotkanie trwa 2h).


Terapia indywidualna - 300 zł

Terapia par/małżeństw - 350 zł

Terapia rodzin - 350 zł

Diagnoza psychologiczna każde spotkanie - 350 zł

Life Coaching - 500 zł

Coaching kariery - 350 zł

Doradztwo zawodowe - 700 zł (minimum 2 spotkania po 350 zł)

Prowadzenie szkolenia lub warsztatu - do ustalenia

Zaświadczenie o uczestnictwie w terapii - 100 zł

Opinia psychologiczna - 200 zł
O mnie
W 2002 roku ukończyłem Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie tytułem Magistra Psychologii.
W 2004 ukończyłem Podyplomowe Studium "Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie" w Szkole Głównej Handlowej.

Posiadam doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzę własny gabinet psychologiczny a doświadczenie zdobywałem pracując w ośrodkach wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, rehabilitacji uzależnień i podwójnej diagnozy, samopomocy środowiskowej, domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach oświatowych, instytucjach samorządowych i organizacji pozarządowych a także w korporacjach zajmując się HR, rekrutacją, zarządzaniem projektami dla branży IT, NGO a także społecznymi pod patronatem Prezydenta RP.

Odbyłem kilkadziesiąt szkoleń z zakresu psychologii i biznesu. Wdrażam własne programy szkoleniowe na zlecenie (m. in. budowanie zespołu, konflikty, asertywność, negocjacje, zarządzanie czasem, kreatywność, kompetencje interpersonalne, problematyka wypalenia zawodowego, itp.). Jestem mediatorem w sprawach karnych oraz rodzinnych. Zajmuję się również doradztwem zawodowym dla absolwentów szkół w tym także szeroko pojętą diagnozą psychologiczną. Posiadam wieloletnią praktykę pracy z osobami ze służb mundurowych (Straży Pożarnej, Policji zajmując się problemem stresu w pracy, po stracie, wypalenia zawodowego, adaptacji do zmiany itp.).

Specjalizuję się także w pracy z nabywania motywacji do zmiany, radzenia sobie z nawykami oraz pomocy osobom w sytuacji konfliktu okołorozwodowego współpracując z kancelariami prawnymi. Obecnie prowadzę dwa projekty startupowe z branży HRTech i E-commerce.
Prywatnie interesuję się elektroniką oraz sztuką dobywania miecza (Iaido). Jestem też członkiem Mensy.
Współpracuję z:
Publikacje
Publikacja mojego autorstwa jest częścią książki "Dla dobra dziecka", która będzie wydana w 2023 i dotyczy wizji dziecka jaką mają współcześni rodzice oraz koncepcji jego wychowania, także filozofii wychowania i kształcenia, jaką każdy z nas – dorosłych – „ma” w swojej głowie, a niektórzy także w sercu. Zapraszam do czytania.

Kontakt
Dojeżdżam do klienta na terenie całego powiatu otwockiego oraz Warszawy. Dla klientów z powiatu mińskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, legionowskiego i wołomińskiego do ceny spotkań będzie doliczona dopłata za dojazd (od 50zł do 100zł w zależności od odległości).
Dla klientów spoza granicy Polski możliwe sesje online.

Dane kontaktowe

Telefon
798 613 024

Nr konta: 64 1020 1097 0000 7802 0127 5064


Email
psycholog@pggp.pl


Wizyty możliwe są codziennie w godzinach 10.00-22.00 po uprzednim umówieniu. Ostatnie możliwe spotkanie o godzinie 20.00.

Każda wizyta umawiana jest telefonicznie lub poprzez email.
Wyślij zapytanie bezpośrednio z urządzenia mobilnego skanując QRkod poniżej
Copyright © 2023 Paweł Gębicki